Σχετικά με εμάς

Το EuroparlTV είναι η υπηρεσία διαδικτυακού βίντεο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ως στόχο να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και ψηφίζουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει έναν συνδυασμό βίντεο με ειδήσεις, γενικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα του EuroparlTV διατίθενται σε διάφορους μορφότυπους μέσω μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων και ενσωματώνονται πλήρως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τα περισσότερα βίντεο διατίθενται υπότιτλοι σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και όλα τα προγράμματα διατίθενται τόσο σε ποιότητα διαδικτύου όσο και σε ποιότητα τηλεοπτικής εκπομπής.

Οποιοσδήποτε διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να παρακολουθήσει το EuroparlTV. Επιπλέον, τα προγράμματα του EuroparlTV είναι διαθέσιμα μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εταίρων, και οι χρήστες μπορούν να κοινοποιούν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στον ιστότοπό τους με τη βοήθεια κωδίκων ενσωμάτωσης. Διατίθενται επίσης στικ USB με εκπαιδευτικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας ή το Twitter για να έρθετε σε επαφή με την ομάδα του EuroparlTV.


Σημείωμα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες πρακτικής που ακολουθεί το EuroparlTV, σύμφωνα με την αποστολή και τις αρχές του.

Μετάβαση στη σελίδα

Εταίροι

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέσα με τα οποία έχει υπογράψει συμφωνίες εταιρικής σχέσης το EuroparlTV

Μετάβαση στη σελίδα