Ασφάλεια

επίκριση ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας 01:22 Επικαιρότητα

Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας: αυστηρότεροι κανόνες και περισσότερη επίβλεψη

Ασφάλεια - 03.05.2017 15:49

Επί του παρόντος δεν υπάρχει νομικά δεσμευτική νομοθεσία που να διέπει τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (ΙΕΑ). Μια κοινοβουλευτική επιτροπή θέλει να αυξήσει την ευθύνη λογοδοσίας και την επίβλεψη περίπου 40.000 ΙΕΑ στην ΕΕ.

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο πεζοδρόμιο. 02:08

Κοινοί στόχοι: Ασφάλεια

Ασφάλεια - 01.02.2017 20:12

Σήμερα η ΕΕ είναι αντιμέτωπη με την απειλή της τρομοκρατίας. Όλοι συμφωνούν ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Υπηρεσίες όπως η Ευρωπόλ καταπολεμούν την τρομοκρατία, ενώ άλλες όπως η Fenvac φροντίζουν τις οικογένειες των θυμάτων. Η βελτίωση των συνοριακών συστημάτων, η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών και η ποινικοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με την τρομοκρατία αποτελούν μερικά παραδείγματα των βημάτων που θα πραγματοποιήσει φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση.

συμφωνία-πλαίσιο 01:29 Επικαιρότητα

Δικαιώματα για πιο ασφαλή δεδομένα στις ΗΠΑ για τους πολίτες της ΕΕ

Ασφάλεια - 30.11.2016 10:00

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως σε μια συμφωνία-ορόσημο για τη μεταφορά διατλαντικών ποινικών στοιχείων. Η συμφωνία-πλαίσιο περί επιβολής νόμου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ έχει στόχο την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών.

Πρόσφυγες:τρόποι ενσωμάτωσης 01:25 Επικαιρότητα

Πρόσφυγες:τρόποι ενσωμάτωσης

Ασφάλεια - 31.05.2016 13:00

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξερευνά τρόπους για να στηρίξει τις προσπάθειες των νέο-αφιχθέντων να βρουν εργασία αλλά και να λύσει το μεγάλο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης.