Ασφάλεια

Μικρογραφία του χώρου Σένγκεν 01:07 Επικαιρότητα

Ενίσχυση της ασφάλειας στο χώρο Σένγκεν

Ασφάλεια - 13.11.2017 12:00

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες θέλουν να βελτιώσουν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) για να ενισχύσουν τη συνεργασία των αστυνομικών αρχών στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού εγκλήματος και της λαθρομετανάστευσης.

στρατιώτης και αστυνομικός στο δρόμο 01:30 Επικαιρότητα

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: διακοπή της χρηματοδότησης

Ασφάλεια - 30.10.2017 08:00

Το Κοινοβούλιο συνέστησε μια ειδική επιτροπή 30 μελών για την εύρεση τρόπων καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και βελτίωσης της διασυνοριακής συνεργασίας. Η ΕΕ μάχεται σε πολλά μέτωπα, ένα από τα οποία είναι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι ευρωβουλευτές εστιάζουν στη νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων και στο οργανωμένο έγκλημα για να περιορίσουν τη ροή των κεφαλαίων.

συνοριακός έλεγχος 02:00 Επικαιρότητα

Πιο έξυπνα σύνορα για την Ευρώπη

Ασφάλεια - 25.10.2017 08:00

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το πράσινο φως σε ένα νέο κοινό ηλεκτρονικό σύστημα για την επιτάχυνση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Θα καταχωρίζει, επίσης, πληροφορίες για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να διευκολύνει τον εντοπισμό της απάτης. Ο Agustín Díaz De Mera (ΕΛΚ) εξηγεί τους στόχους αυτού του νέου νόμου.

επίκριση ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας 01:22 Επικαιρότητα

Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας: αυστηρότεροι κανόνες και περισσότερη επίβλεψη

Ασφάλεια - 03.05.2017 15:49

Επί του παρόντος δεν υπάρχει νομικά δεσμευτική νομοθεσία που να διέπει τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (ΙΕΑ). Μια κοινοβουλευτική επιτροπή θέλει να αυξήσει την ευθύνη λογοδοσίας και την επίβλεψη περίπου 40.000 ΙΕΑ στην ΕΕ.

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο πεζοδρόμιο. 02:08

Κοινοί στόχοι: Ασφάλεια

Ασφάλεια - 01.02.2017 20:12

Σήμερα η ΕΕ είναι αντιμέτωπη με την απειλή της τρομοκρατίας. Όλοι συμφωνούν ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Υπηρεσίες όπως η Ευρωπόλ καταπολεμούν την τρομοκρατία, ενώ άλλες όπως η Fenvac φροντίζουν τις οικογένειες των θυμάτων. Η βελτίωση των συνοριακών συστημάτων, η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών και η ποινικοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με την τρομοκρατία αποτελούν μερικά παραδείγματα των βημάτων που θα πραγματοποιήσει φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση.

συμφωνία-πλαίσιο 01:29 Επικαιρότητα

Δικαιώματα για πιο ασφαλή δεδομένα στις ΗΠΑ για τους πολίτες της ΕΕ

Ασφάλεια - 30.11.2016 10:00

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως σε μια συμφωνία-ορόσημο για τη μεταφορά διατλαντικών ποινικών στοιχείων. Η συμφωνία-πλαίσιο περί επιβολής νόμου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ έχει στόχο την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών.