Επικοινωνία

Προτού υποβάλετε την αίτησή σας, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις Συνήθεις Ερωτήσεις. Εκεί θα βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται συχνότερα:Μόλις θα έχετε διαβιβάσει ηλεκτρονικά την αίτησή σας, θα λάβετε δια της αυτής οδού απόδειξη παραλαβής.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που θα διαθέσετε για να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις. Χρειαζόμαστε κάποιες πληροφορίες για να μπορέσουμε να καταχωρίσουμε το αίτημά σας. Οι πληροφορίες αυτές θα μας επιτρέψουν να επεξεργαστούμε το αίτημά σας πιο γρήγορα.

Informations
Ερώτηση

Παρακαλείσθε να δώσετε τις αιτούμενες πληροφορίες και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που επισημαίνονται με (*). Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα και διόρθωσης αυτών και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε ένσταση στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι συγκεντρωθείσες πληροφορίες θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχουν συγκεντρωθεί.