μετανάστης Επικαιρότητα 01:25

Ευρωπαϊκή λύση για τους αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη

Κόσμος -

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) έχει τη βάση της στη Μάλτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει το ρόλο του εντός του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, προκειμένου να βοηθήσει την Ευρώπη να διαχειριστεί καλύτερα τις ροές προσφύγων.

κάμερα Επικαιρότητα 01:26

Τεχνητή νοημοσύνη: μια νέα εποχή για τα μέσα ενημέρωσης

Κοινωνία -

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη δημιουργία πληροφοριών όσο και για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. Αλλά ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες μέσα σε αυτό το πλαίσιο; Αυτό ήταν το βασικό ερώτημα στην ετήσια επιστημονική διάλεξη του επιστημονικού οργάνου του Κοινοβουλίου (Εκτίμηση των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών - STOA)

προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Επικαιρότητα 02:07

Ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Θέματα ΕΕ -

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαιροποιεί τους κανόνες προστασίας για να συμπεριλάβει νέες μορφές επικοινωνίας, όπως το WhatsApp και άλλα προγράμματα άμεσων μηνυμάτων. Ο στόχος είναι η καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων.

εργαζόμενοι Επικαιρότητα 01:19

Καρκίνος που συνδέεται με την εργασία: τα μέλη επικαιροποιούν τους κανόνες

Κοινωνία -

Οι υπάρχοντες κανόνες που περιορίζουν τις καρκινογόνες και μεταλλαξογόνες ουσίες στο χώρο εργασίας χρονολογούνται από περισσότερα από 10 χρόνια πριν. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί την καλύτερη προστασία των εργαζομένων επικαιροποιώντας τους κανόνες για να συμπεριλάβουν περισσότερους χημικούς παράγοντες που προκαλούν καρκίνο, να επιβάλουν πιο αυστηρά όρια σε ορισμένες ουσίες και να διασφαλίσουν ότι οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι λαμβάνουν δια βίου ιατρική παρακολούθηση.


Σχετικά με το Europarltv

Το EuroparlTV είναι η υπηρεσία διαδικτυακού βίντεο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ως στόχο να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και ψηφίζουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μετάβαση στη σελίδα

Επικοινωνία

Διατίθεται μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις, αιτήματα για πληροφορίες και προτάσεις στο EuroparlTV. Τα θέματα που θίγονται πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι απαντήσεις αποστέλλονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Μετάβαση στη σελίδα