Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο πεζοδρόμιο. 02:08

Κοινοί στόχοι: Ασφάλεια

Ασφάλεια -

Σήμερα η ΕΕ είναι αντιμέτωπη με την απειλή της τρομοκρατίας. Όλοι συμφωνούν ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Υπηρεσίες όπως η Ευρωπόλ καταπολεμούν την τρομοκρατία, ενώ άλλες όπως η Fenvac φροντίζουν τις οικογένειες των θυμάτων. Η βελτίωση των συνοριακών συστημάτων, η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών και η ποινικοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με την τρομοκρατία αποτελούν μερικά παραδείγματα των βημάτων που θα πραγματοποιήσει φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. 05:15

Συνθήκη της Ρώμης: Επέτειος 60 χρόνων

Θέματα ΕΕ -

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Μετά την τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Συνθήκη της Ρώμης αποτέλεσε τη συμφωνία-κλειδί μεταξύ έξι χωρών, που συνέδεσαν τις μοίρες τους μέσω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Την 60ή επέτειο της υπογραφής της, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο η συνθήκη έθεσε τα θεμέλια για την επίτευξη της Ευρώπης, την οποία υπερασπίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαμαρτυρία στο δρόμο Επικαιρότητα 01:28

Το ανθρώπινο κόστος της γρήγορης μόδας: επιχειρηματολογία για ένα δεσμευτικό πλαίσιο

Κόσμος -

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλει κανόνες που να υποχρεώνουν τις εταιρίες και τους υπεργολάβους τους να σέβονται τα ανθρώπινα, τα εργασιακά και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργατών τους στην κλωστοϋφαντουργία.


Σχετικά με το Europarltv

Το EuroparlTV είναι η υπηρεσία διαδικτυακού βίντεο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ως στόχο να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και ψηφίζουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μετάβαση στη σελίδα

Επικοινωνία

Διατίθεται μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις, αιτήματα για πληροφορίες και προτάσεις στο EuroparlTV. Τα θέματα που θίγονται πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι απαντήσεις αποστέλλονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Μετάβαση στη σελίδα