Γραφική απεικόνιση του Justin Trudeau Επικαιρότητα 01:00

Πέντε στοιχεία από την ολομέλεια του Φεβρουαρίου 2017

Θέματα ΕΕ -

Πέντε στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από το Στρασβούργο: Η επίσκεψη του Justin Trudeau, ο νέος αντιτρομοκρατικός νόμος, το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας, το μέλλον της Ευρώπης και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Γραφική απεικόνιση του Böge και της Berès Επικαιρότητα 02:23

Το μέλλον της Ευρώπης: η ευρωζώνη πρέπει να ισχυροποιηθεί (Pervenche Berès/Reimer Böge)

Θέματα ΕΕ -

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα σύνολο τριών ψηφισμάτων, εξερευνώντας τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο από τους εισηγητές, η Pervenche Berès και ο Reimer Böge, θέλουν να φέρουν πιο κοντά τις οικονομίες της ευρωζώνης, ώστε να τις καταστήσουν πιο ανθεκτικές σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Μία από τις βασικές τους προτάσεις είναι η ύπαρξη ενός ειδικού προϋπολογισμού για την ευρωζώνη.

Γραφική απεικόνιση του Guy Verhofstadt Επικαιρότητα 02:05

Το μέλλον της Ευρώπης: Η Ευρώπη "διέρχεται μια υπαρξιακή κρίση" (Guy Verhofstadt)

Θέματα ΕΕ -

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα σύνολο τριών ψηφισμάτων, εξερευνώντας τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους εισηγητές, ο Guy Verhofstadt, εξηγεί γιατί είναι επιτακτική η ανάγκη για μια εις βάθος μεταρρύθμιση, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Justin Trudeau Επικαιρότητα 01:28

Ελεύθερο εμπόριο χωρίς φραγμούς με τον Καναδά!

Οικονομία -

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ιστορική Συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (ΣΟΕΣ), ξεπερνώντας ένα από τα τελευταία εμπόδια της συμφωνίας. Μετά από επτά χρόνια προετοιμασίας, η συμφωνία στοχεύει να υπερπηδήσει τους εμπορικούς φραγμούς μεταξύ Καναδά και ΕΕ και πλέον απομένει να επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια.

Γραφική απεικόνιση του Elmar Brok Επικαιρότητα 02:07

Το μέλλον της Ευρώπης: Βέλτιστη αξιοποίηση της Συνθήκης της Λισσαβώνας

Θέματα ΕΕ -

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα σύνολο τριών ψηφισμάτων, εξερευνώντας τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους εισηγητές, ο Elmar Brok, καλεί την ΕΕ να εκμεταλλευτεί περισσότερο τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, της οποίας το πολιτικό δυναμικό δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως. Για παράδειγμα, η ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της αυξημένης διαφάνειας και της κοινής αμυντικής πολιτικής.

Κατασκευές Επικαιρότητα 02:06

Οι ευρωβουλευτές πιέζουν για μεταρρύθμιση της εμπορίας εκπομπών άνθρακα

Οικονομία -

Το ευρωπαϊκό σύστημα ανώτατων ορίων και δικαιωμάτων εμπορίας είναι το πρώτο του είδους στον κόσμο με σκοπό να περιορίσει τις εκπομπές άνθρακα με εργαλεία της ελεύθερης αγοράς... και χρειάζεται οπωσδήποτε ανανέωση. Ο Ian Duncan, εισηγητής του Κοινοβουλίου για το έργο, ηγείται των διαπραγματεύσεων για επείγουσες μεταρρυθμίσεις.


Σχετικά με το Europarltv

Το EuroparlTV είναι η υπηρεσία διαδικτυακού βίντεο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ως στόχο να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και ψηφίζουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μετάβαση στη σελίδα

Επικοινωνία

Διατίθεται μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις, αιτήματα για πληροφορίες και προτάσεις στο EuroparlTV. Τα θέματα που θίγονται πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι απαντήσεις αποστέλλονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Μετάβαση στη σελίδα