Κυκλική οικονομία: Η Ευρώπη ξεκαθαρίζει τη στάση της

Οικονομία - - 01:51

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανάγκη για ανακύκλωση και μείωση των αποβλήτων στην Ευρώπη, η ΕΕ προετοιμάζει μια νέα πολιτική για ένα πιο «πράσινο» και ανταγωνιστικό μέλλον.

Απομαγνητοφώνηση: