Επιμερισμός προσπαθειών: προώθηση των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της Ευρώπης

Οικονομία - - 01:28

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες εξετάζουν το μεγαλύτερο κλιματικό εργαλείο της ΕΕ, τον κανονισμό περί επιμερισμού των προσπαθειών (ESR). Αυτός ο νόμος καλύπτει περίπου το 60% των αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ.

Απομαγνητοφώνηση: