Βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με κάθε νέο αυτοκίνητο

Οικονομία - - 01:19

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να μειώσει τον αριθμό των θανάτων στους δρόμους καθιστώντας τα συστήματα υποβοήθησης των οδηγών υποχρεωτικά σε κάθε νέο όχημα στην ΕΕ

Απομαγνητοφώνηση: