Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Καλύτεροι κανονισμοί για την Ευρώπη

Οικονομία - - 03:33

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η απόφαση της γαλλικής εταιρείας κατασκευής εμφυτευμάτων στήθους PIP να τοποθετήσει επικίνδυνη γέλη στα προϊόντα της αποτελεί ένα παράδειγμα των πρόσφατων σκανδάλων στα οποία εμπλέκονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί αυστηρότερο έλεγχο του κλάδου. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει αυστηρότερους κανονισμούς και ενθαρρύνει την καινοτομία. Τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα οδηγούν στη βελτίωση της θεραπείας και της υγείας των πολιτών της ΕΕ.

Απομαγνητοφώνηση: