ΠΔΠ: ένα δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για το μέλλον

Οικονομία - - 00:59

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) παρέχει στην ΕΕ μεγαλύτερη χρονική περίοδο για να υλοποιήσει τις πολιτικές της και να τις καταστήσει αποτελεσματικές. Το Κοινοβούλιο εργάζεται για το επόμενο ΠΔΠ για το 2021 και μετέπειτα.

Απομαγνητοφώνηση: