Νέοι δημοσιονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της ΕΕ

Οικονομία - - 01:12

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ για μελλοντικές προκλήσεις.

Απομαγνητοφώνηση: