25 χρόνια ενιαίας αγοράς: πολλά επιτεύγματα, νέες προκλήσεις

Οικονομία - - 01:30

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Στα 25 χρόνια της ύπαρξής της, η ενιαία αγορά αυξήθηκε από τα 12 στα 28 μέλη της ΕΕ και επεκτείνεται στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν (χώρες ΕΟΧ), καθώς και στην Ελβετία μέσω διμερών συμφωνιών. Παρά την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις, η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ εξακολουθεί να ασκεί πρωτόγνωρη έλξη στην ήπειρο.

Απομαγνητοφώνηση: