Τρισδιάστατη εκτύπωση: το Κοινοβούλιο εξετάζει τη νέα τεχνολογία

Θέματα ΕΕ - - 01:28

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Με την τρισδιάστατη εκτύπωση να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, η τεχνολογία αυτή αλλάζει τον τρόπο εργασίας των επιχειρήσεων και των ατόμων. Αλλά η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία συνοδεύεται από ερωτήματα για την ασφάλεια και τα πνευματικά δικαιώματα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να απαντήσει.

Απομαγνητοφώνηση: