5 στοιχεία: από τη συζήτηση για την κατάσταση της ΕΕ έως τα δάση

Θέματα ΕΕ - - 00:59

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

5 στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από την ολομέλεια στο Στρασβούργο: συζήτηση για την κατάσταση της EE, αλληλεγγύη για τον εφοδιασμό με αέριο, έλεγχος εξαγωγών όπλων, προστασία των δασών, πιο εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα για άτομα με αναπηρίες.

Απομαγνητοφώνηση: