Ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα για τη βελτίωση των συνοριακών ελέγχων

Θέματα ΕΕ - - 01:29

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) θα βελτιώσει τους συνοριακούς ελέγχους στην ΕΕ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από θεώρηση θα πρέπει να κάνουν αίτηση για άδεια ταξιδίου πριν να έρθουν στην ΕΕ. Το σύστημα αιτήσεων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι γρήγορο, αποδοτικό και να συμπληρώνεται εύκολα.

Απομαγνητοφώνηση: