Στρατηγική για τα πλαστικά για μια κυκλική οικονομία

Θέματα ΕΕ - - 01:21

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η ανακύκλωση όλων των πλαστικών συσκευασιών μέχρι το 2030 είναι ένας από τους στόχους μιας νέας στρατηγικής που εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα νέα μέτρα θα βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν την ποσότητα των πλαστικών αποβλήτων που εξακολουθούν να παράγουν και να περιορίσουν τις καταστροφικές τους συνέπειες για το περιβάλλον, το κλίμα, την υγεία και την οικονομία.

Απομαγνητοφώνηση: