Καλύτερη ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Θέματα ΕΕ - - 01:59

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε νέους στόχους για τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κτίρια στην ΕΕ θα γίνουν ενεργειακώς αποδοτικά. Οι χώρες θα ενθαρρύνονται να αναπαράγουν τις πρωτοποριακές εμπειρίες των σπιτιών με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που έχουν δοκιμαστεί, μεταξύ άλλων, στη Γερμανία ή τη Δανία.

Απομαγνητοφώνηση: