Το Brexit στη Ιρλανδία: φόβος για τη δημιουργία σκληρών συνόρων

Θέματα ΕΕ - - 02:14

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Μετά το Brexit, πώς θα διαμορφωθούν τα σύνορα μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας; Και οι δύο πλευρές είναι ανήσυχες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται για την αποφυγή της δημιουργίας σκληρών συνόρων.

Απομαγνητοφώνηση: