Προσεχώς: από την ανταλλαγή πληροφοριών για τα σύνορα στη χρηματοδότηση των καθαρών μορφών ενέργειας

Θέματα ΕΕ - - 00:59

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ασχολούνται με διάφορα θέματα, από την καλύτερη επιβολή του νόμου στα εξωτερικά σύνορα μέσω ειδοποιήσεων και ανταλλαγής πληροφοριών μέχρι τη χρηματοδότηση των καθαρών μορφών ενέργειας και το κράτος δικαίου στην Πολωνία.

Απομαγνητοφώνηση: