Προσεχώς: Από τα εμβόλια στα θύματα της τρομοκρατίας και την αγορά φυσικού αερίου

Θέματα ΕΕ - - 00:32

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Κοινοβούλιο μελετά μεταρρυθμίσεις στην αγορά φυσικού αερίου και εξετάζει την αύξηση της επιφυλακτικότητας απέναντι στα εμβόλια στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν επίσης την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας.

Απομαγνητοφώνηση: