Προσεχώς: από την απασχόληση των νέων έως τον έλεγχο των μετρητών στην ΕΕ

Θέματα ΕΕ - - 00:59

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν για την απασχόληση των νέων στην ΕΕ, τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο της ροής των μετρητών, την ανθρωπιστική κρίση στη Λιβύη, τις γυναίκες σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες.

Απομαγνητοφώνηση: