Προσεχώς στις Βρυξέλλες: μέλισσες, φορολογία και τρομοκρατία

Θέματα ΕΕ - - 00:58

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η υγεία των μελισσών, η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας των Βρυξελλών αυτήν την εβδομάδα.

Απομαγνητοφώνηση: