Προσεχώς στις Βρυξέλλες: από τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις έως την ανθεκτικότητα των λοιμώξεων στα φάρμακα

Θέματα ΕΕ - - 00:48

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις, η ανθεκτικότητα των λοιμώξεων στα φάρμακα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών βρίσκονται στην ατζέντα των Βρυξελλών αυτήν την εβδομάδα.

Απομαγνητοφώνηση: