Προσεχώς στις Βρυξέλλες: από τους δασμούς αντιντάμπινγκ έως την Κούβα

Θέματα ΕΕ - - 00:55

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσει ποικίλα ζητήματα: από τους δασμούς αντιντάμπινγκ και την ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική έως την πρώτη συμφωνία συνεργασίας με την Κούβα και πολλά περισσότερα.

Απομαγνητοφώνηση: