Προσεχώς στις Βρυξέλλες: από την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έως την παρενόχληση

Θέματα ΕΕ - - 00:55

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Κοινοβούλιο πρόκειται να αντιμετωπίσει θέματα σχετικά με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, να ενισχύσει την άμυνα κατά των απειλών στον κυβερνοχώρο, να εξαλείψει τη σεξουαλική παρενόχληση, να δημιουργήσει μια ψηφιακή πύλη και να αντιμετωπίσει τη διαφορετική ποιότητα και σύνθεση προϊόντων μεταξύ των χωρών στην ενιαία αγορά.

Απομαγνητοφώνηση: