Προσεχώς στις Βρυξέλλες: ΠΔΠ, δοκιμές σε ζώα και πρόσβαση στη ηλεκτρική ενέργεια

Θέματα ΕΕ - - 01:00

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και ο προϋπολογισμός της ΕΕ, οι δοκιμές σε ζώα στη βιομηχανία καλλυντικών και τα δικαιώματα των πελατών σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια θα συζητηθούν στις Βρυξέλλες αυτήν την εβδομάδα.

Απομαγνητοφώνηση: