Προσεχώς στις Βρυξέλλες: Τουρκία, Ουγγαρία, γεωγραφικός αποκλεισμός και πολλά περισσότερα

Θέματα ΕΕ - - 00:52

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Τα θέματα προς συζήτηση την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν την κατάσταση στην Τουρκία και την Ουγγαρία, μια εμβληματική πρωτοβουλία στη βιομηχανία ενδυμάτων και κανόνες για τον γεωγραφικό αποκλεισμό και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Απομαγνητοφώνηση: