Προσεχώς στο Στρασβούργο: Καθαρή ενέργεια, τεχνολογία κατασκοπίας, Ιράν και πολλά περισσότερα.

Θέματα ΕΕ - - 00:51

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Στην πρώτη ολομέλεια του 2018, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν σχέδια νόμων σχετικά με την καθαρότερη ενέργεια, τις διαμαρτυρίες στο Ιράν, τη μεταβίβαση της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Εσθονία στη Βουλγαρία και τη χρήση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας κατασκοπίας από αυταρχικά καθεστώτα.

Απομαγνητοφώνηση: