Προσεχώς στο Στρασβούργο: εταιρικός φόρος, προϋπολογισμός και Brexit

Θέματα ΕΕ - - 00:57

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, ένα προτεινόμενο φορολογικό σύστημα και το σύστημα ιδίων πόρων. Επίσης, στο επίκεντρο: μια συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit.

Απομαγνητοφώνηση: