Προσεχώς στο Στρασβούργο: από τους αποσπασμένους εργαζόμενους έως το μέλλον της Ευρώπης

Θέματα ΕΕ - - 00:59

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι για την καταπολέμηση της παραποίησης των οδομέτρων, η συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου για το μέλλον της Ευρώπης και η καλύτερη προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του Στρασβούργου αυτήν την εβδομάδα.

Απομαγνητοφώνηση: