Προσεχώς στο δεύτερο εξάμηνο του 2018

Θέματα ΕΕ - - 01:58

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Από τη δημιουργία του Ευρωπαίκού Σώματος Αλληλεγγύης μέχρι τις φθηνότερες τηλεφωνικές κλήσεις και το μέλλον της Ευρώπης· πολλά ζητήματα θα απασχολήσουν τα μέλη στο δεύτερο εξάμηνο του 2018. Εξετάζουμε τα κυριότερα ζητήματα που θα συζητηθούν στο Κοινοβούλιο τους επόμενους έξι μήνες.

Απομαγνητοφώνηση: