Προσεχώς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017

Θέματα ΕΕ - - 01:59

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 φαίνεται ήδη γεμάτο: από τη συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το βραβείο LUX και το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, τη μεταναστευτική κρίση, την κλιματική αλλαγή, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τους αποσπασμένους εργαζόμενους και τα ψηφιακά cookies.

Απομαγνητοφώνηση: