Προσεχώς: αποσπασμένοι εργαζόμενοι, προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και άλλα

Θέματα ΕΕ - - 00:54

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε με τις κυβερνήσεις της ΕΕ για τις συνθήκες εργασίας των αποσπασμένων εργαζόμενων. Επιπλέον, στην ατζέντα βρίσκεται μια διάσκεψη για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μας μέλλοντος, τρόποι βελτίωσης της πρόσβασης στον πολιτισμό και η αντιμετώπιση της απάτης στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Απομαγνητοφώνηση: