Προσεχώς: Κατάσταση της ΕΕ, Wi-Fi για όλους, Βόρεια Κορέα και άλλα

Θέματα ΕΕ - - 00:52

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Στην πρώτη ολομέλεια του δευτέρου εξαμήνου, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για τις προτεραιότητες της ΕΕ και τις πιο πιεστικές προκλήσεις: ανεργία των νέων, Wi-Fi για όλους τους πολίτες, ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, Βόρεια Κορέα και πολλά περισσότερα.

Απομαγνητοφώνηση: