Η προστασία των καταναλωτών πρέπει να είναι η ίδια τόσο εντός όσο και εκτός του διαδικτύου

Θέματα ΕΕ - - 00:37

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες ανεξάρτητα από το αν οι καταναλωτές αγοράζουν ένα προϊόν διαδικτυακά ή από ένα τοπικό κατάστημα. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Απομαγνητοφώνηση: