Πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ: Προετοιμασία για τη νέα πραγματικότητα

Θέματα ΕΕ - - 01:30

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει σε μια αναθεώρηση που θα επιτρέψει στον προϋπολογισμό της ΕΕ να προσαρμοστεί στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των κεφαλαίων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Απομαγνητοφώνηση: