Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει να επανεξετάσουμε το γεωργικό μας πρότυπο

Θέματα ΕΕ - - 01:30

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τη σταδιακή κατάργηση της ουσίας glyphosate. Ουσία που εντοπίζεται στα κοινά ζιζανιοκτόνα και χρησιμοποιείται ευρέως στα νοικοκυριά και τη γεωργία. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν την επανεξέταση του γεωργικού προτύπου, ώστε να συμπεριλάβει εναλλακτικές λύσεις, όπως την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Απομαγνητοφώνηση: