Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Θέματα ΕΕ - - 01:30

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι μια νέα πρωτοβουλία που θα ενώσει νέους Ευρωπαίους σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους σε ολόκληρη την ΕΕ. Το Κοινοβούλιο πίεσε για τη διάθεση νέων κονδυλίων στο Σώμα Αλληλεγγύης. Πρόσθετες δράσεις, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η βοήθεια για τους μετανάστες, θα τεθούν επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Απομαγνητοφώνηση: