Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: μείωση των ταμειακών ροών προς τους τζιχαντιστές

Θέματα ΕΕ - - 01:40

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τρόπους για τον περιορισμό των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ζητούν από τις χώρες της ΕΕ να μοιράζονται πιο ενεργά τις οικονομικές πληροφορίες και να παρακολουθούν τις συναλλαγές πιο στενά.

Απομαγνητοφώνηση: