Από το αντιντάμπινγκ στον οικολογικό σχεδιασμό: 5 στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από το Στρασβούργο

Θέματα ΕΕ - - 01:00

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και οι πρόεδροι της Κολομβίας και της Γουινέας επισκέφτηκαν το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο συζήτησε για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 και ψήφισε για κανονισμούς σχετικά με το αντιντάμπινγκ, τους αποσπασμένους εργαζόμενους και τον οικολογικό σχεδιασμό.

Απομαγνητοφώνηση: