Από τις προϋποθέσεις για το Brexit έως τον νέο κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα: 5 στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από το Στρασβούργο

Θέματα ΕΕ - - 01:00

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Πέντε στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από την ολομέλεια αυτήν την εβδομάδα: προϋποθέσεις για τη συμφωνία που θα προκύψει για το Brexit, αυστηρότεροι κανονισμοί για τα αυτοκίνητα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, πιο ευέλικτος προϋπολογισμός της ΕΕ και σταδιακή κατάργηση του φοινικέλαιου στα βιοκαύσιμα έως το 2020.

Απομαγνητοφώνηση: