Από το Brexit έως τη Βιρμανία: 5 στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από το Στρασβούργο

Θέματα ΕΕ - - 01:00

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 για την ελευθερία της σκέψης, οι ακανθώδεις διαπραγματεύσεις για το Brexit, οι βίαιες διώξεις της μουσουλμανικής εθνοτικής μειονότητας των Ροΐγκια από τις Βιρμανικές αρχές και οι μεταρρυθμίσεις στην αγροτική πολιτική της ΕΕ: αυτά είναι τα 5 στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από την ολομέλεια.

Απομαγνητοφώνηση: