Από τα πνευματικά δικαιώματα στην άμυνα: 5 στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από το Στρασβούργο

Θέματα ΕΕ - - 01:00

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι ευρωβουλευτές καλούνται να ανανεώσουν τους κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι δημοσιογράφοι κι οι καλλιτέχνες λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για την εργασία τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο ταμείο άμυνας, την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Europol και οκτώ χωρών στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, και επαναπευθύνθηκε στην Επιτροπή μεταφορών για αναθεώρηση των προτάσεων για τους οδηγούς φορτηγών.

Απομαγνητοφώνηση: