Από τα πλαστικά έως την αλιεία με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος: 5 στοιχεία από το Στρασβούργο

Θέματα ΕΕ - - 01:00

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της ολομέλειας του Ιανουαρίου στο Στρασβούργο, με την πρόταση για απαγόρευση της αλιείας με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, τον καθορισμό νέων στόχων για την κατανάλωση ενέργειας, την προώθηση μιας στρατηγική για τη μείωση των πλαστικών στην ΕΕ και πολλά περισσότερα.

Απομαγνητοφώνηση: