Από την κατάσταση της Ένωσης στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: 5 στοιχεία από το Στρασβούργο

Θέματα ΕΕ - - 01:00

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, έδωσε την τελευταία ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης. Οι βουλευτές ψήφισαν για κανόνες ψηφιακής πνευματικής ιδιοκτησίας, μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων και στρατηγική για τις πλαστικές ύλες. Το Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο να κινήσει πειθαρχικά μέτρα κατά της Ουγγαρίας.

Απομαγνητοφώνηση: