Από τα απορρίμματα συσκευασίας έως τα βιολογικά τρόφιμα: προσεχώς στο Στρασβούργο

Θέματα ΕΕ - - 00:58

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Στην ολομέλεια του Απριλίου, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν το μέλλον της ΕΕ με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα συζητήσουν επίσης για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων, την ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασίας, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και το πρόβλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Απομαγνητοφώνηση: