Βοήθεια σε άτομα που αναρρώνουν για επανένταξη στην αγορά εργασίας

Θέματα ΕΕ - - 01:10

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Πώς μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τη μακροχρόνια ανεργία; Το Κοινοβούλιο ζητάει λύσεις για όλη την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας αποχής από την εργασία λόγω ασθένειας.

Απομαγνητοφώνηση: