Τα μέλη ασκούν πιέσεις για αυστηρότερα μέτρα αντιμετώπισης της απάτης στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Θέματα ΕΕ - - 01:30

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η παραποίηση του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα και ζήτημα ασφαλείας σε όλη την EE. Επηρεάζει τις αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μπορεί να ζημιώσει τους καταναλωτές, το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια. Για την προστασία του εμπορίου των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί πιέσεις για αυστηρότερους ελέγχους για την πρόληψη της παραποίησης των οδομέτρων.

Απομαγνητοφώνηση: