Νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Θέματα ΕΕ - - 01:49

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Κοινοβούλιο ψήφισε την ενημέρωση των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά για να εξασφαλίσει δίκαιη αμοιβή και αναγνώριση για καλλιτέχνες, εκδότες, συγγραφείς και ερμηνευτές.

Απομαγνητοφώνηση: