Έκκληση του Κοινοβουλίου για αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών τεχνολογίας κατασκοπευτικού λογισμικού

Θέματα ΕΕ - - 01:30

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Κοινοβούλιο καλεί για αυστηρότερο έλεγχο στις εξαγωγές «αγαθών διπλής χρήσεως», συγκεκριμένα μη στρατιωτικών τεχνολογιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από αυταρχικά καθεστώτα για να κατασκοπεύσουν τους πολίτες.

Απομαγνητοφώνηση: