Ανασκόπηση πρώτου εξαμήνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2018

Θέματα ΕΕ - - 02:00

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Από τους αποσπασμένους εργαζόμενους και την ψηφιακή οικονομία στο Brexit και το μέλλον της Ευρώπης. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν απαιτητικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας θυμηθούμε τα κύρια θέματα των τελευταίων έξι μηνών.

Απομαγνητοφώνηση: